New Bai a Labi, Potri Maamor sa Bacolod Marawi enthroned today

ROCAYA SUMNDAD OTICAL YAHYABacolod Chico, Marawi CityApril 13, 2017Two lady descendants of Moliya (Radia Muda sa Marawi) will be crowned as Bai a Labi and Potri Maamor sa Bacolod ko Lima a Pumagsopa sa Marawi respectively at the Court (Lama) of Sharief Mohammad of Buadi Sacayo, the first Pamlian sa Marawi at Bacolod Chico Thursday morning. Radiamuda… Read More New Bai a Labi, Potri Maamor sa Bacolod Marawi enthroned today